Ét samlet forløb kan betale sig

Forskellige energirenoveringsopgaver kan med fordel udføres i ét samlet forløb, fordi det ofte vil koste mindre i forhold til at udføre dem enkeltvist spredt over tid.

Efterisolering og ny tagbelægning

For eksempel vil det være billigere at gennemføre en efterisolering i forbindelse med udskiftning af tagbelægningen i stedet for at udsætte det til en anden gang.

Forbered bygningen til solvarme

Selv hvis bygningsejeren ikke ønsker at etablere solvarme, når der skiftes tag, kan det være en god idé at forberede bygningen til solvarme, mens det er nemt at komme til. Hvis rørføringen på forhånd er etableret i bygningen, vil et solvarmeanlæg nemmere kunne installeres på et senere tidspunkt.